Obsługa firm    Audyty informatyczne    Projekty    Doradztwo logistyczne

Audyt oprogramowania
Inwentaryzacja sprzętu
Piractwo komputerowe
Prawo autorskie
Piractwo komputerowe

Od chwili kiedy powstało prawo, które regulowało własność twórczą istnieje również "piractwo".
"Piractwo" jest to potoczne określenie o pejoratywnym znaczeniu, określające działanie polegające na łamaniu praw autorskich poprzez rozpowszechnianie, posługiwanie się lub zwielokrotnianie bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom (w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) programu komputerowego, utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu.

Rodzaje piractwa komputerowego

A. Piractwo wśród użytkowników końcowych - ma miejsce, gdy użytkownik bez upoważnienia uzyskuje oprogramowanie komputerowe.
Piractwo wśród użytkowników końcowych może przybierać następujące formy:

  • instalowanie programu z jednej licencjonowanej kopii na kilku komputerach;
  • kopiowanie płyt CD w celu instalacji lub rozpowszechniania programów;
  • korzystanie z możliwości uzyskania uaktualnienia programu bez posiadania legalnej kopii wersji, której posiadanie uprawnia do uaktualnienia;
  • używanie oprogramowania bez uwzględnienia szczególnych ograniczeń dotyczących oprogramowania w wersji edukacyjnej, dla ograniczonego kręgu odbiorców lub nie przeznaczonego do dystrybucji detalicznej.

B. Korzystanie z oprogramowania na serwerze bez licencji dostępowej - ten rodzaj piractwa ma miejsce, gdy zbyt wielu pracowników pracujących w sieci korzysta jednocześnie z głównej kopii programu. Jeśli firma ma sieć lokalną i instaluje na serwerze programy dla wielu użytkowników, powinna dopilnować, aby licencja ją do tego upoważniała.
Jeśli z oprogramowania korzysta większa liczba użytkowników niż przewiduje licencja, jest to przypadek nadużycia.

C. Piractwo w Internecie - ma miejsce podczas pobierania programów z Internetu.
Zakupów programów w sieci powinny dotyczyć te same zasady nabywania towarów, co zakupów tradycyjnych.
Piractwo w Internecie może przybierać następujące formy:

  • pirackie witryny udostępniające programy do pobrania bezpłatnie lub w zamian za przesłanie innego programu;
  • aukcje internetowe, na których oferowane są programy podrobione lub w inny sposób naruszające prawa autorskie;
  • sieci wymiany plików "peer-to-peer" umożliwiające bezprawne przesyłanie programów chronionych prawami autorskimi.

D. Sprzedaż komputera z zainstalowanym nielegalnym oprogramowaniem - ma miejsce, gdy firma sprzedająca nowe komputery instaluje na twardym dysku nielegalne kopie oprogramowania, aby uatrakcyjnić zakup. Te same zastrzeżenia dotyczą integratorów sprzedających i instalujących nowe programy w komputerach w miejscach pracy.

E. Podrabianie oprogramowania - ten rodzaj piractwa polega na nielegalnym powielaniu i sprzedaży materiałów chronionych prawem autorskim. Nielegalnie powielane produkty imitują oryginalne towary. W przypadku programów detalicznych często spotykane są podrobione egzemplarze płyt CD i dyskietek z programami, wraz z odpowiednim opakowaniem, instrukcjami, umowami licencyjnymi, etykietami, kartami rejestracyjnymi i zabezpieczeniami

Materiały pochodzą ze stron Business Software Alliance

Obsługa firm    Audyty informatyczne    Projekty    Doradztwo logistyczne